top of page

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

Livet byder hele tiden på mange forandringer og udfordringer, og sommetider kan det være svært at håndtere alene. Det kan være, du oplever, at problemerne lidt kører i ring. Det kan også være, at du har et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster i nogle situationer, selvom du har besluttet dig for at fra nu af, skal det være anderledes.

Det kan også være, at din livssituation på afgørende måde har ændret sig fx på grund af skilsmisse, fyring, tab eller det at skulle leve med kronisk sygdom eller smerte. Alle disse begivenheder kan gøre det nødvendigt at få hjælp til at komme igennem og videre fra situationen på den bedst mulige måde, for igen at være i stand til at finde mening og retning i livet. Gennem et psykoterapeutisk samtaleforløb vil du genvinde dine ressourcer og få en række værktøjer, som kan støtte dig.

Hvad er individuel terapi?

Individuelle terapi er et frirum, hvor du har mulighed for at eksperimentere og undersøge dine tanker, handlinger, følelser, værdier osv. – uden at det nødvendigvis skal deles med andre end mig som din terapeut og/eller udleves i praksis på hjemmebane eller på dit arbejde.

Her er der tid og rum til, at vi sammen kan undersøge dine problemer og det der særligt præger dig og dit liv nu og her. Vi ser også på den indlæring, der har præget dig gennem din opvækst som barn/ung, og som er blevet til automatisk adfærd (vaner).

Gennem terapien får du dermed mulighed for på forskellige måder at opdage, hvordan du fungerer (i livet) og en opmærksomhed på, hvordan du har lært det. På den måde har du mulighed for at lære at forholde dig til dine sår og traumer fra barndommen på en voksen måde – og på den måde hele/reparere dit forhold til dig selv og dine omgivelser.  

Det du opdager om dig selv i den enkelte terapitime/session, bliver fordøjet mellem vores samtaler, og processen undersøger vi nærmere sammen i de efterfølgende sessioner.

Det kræver tid og efterarbejde. Det betyder også, at dit forhold til dig selv, til din historie og til andre (særligt dine nære relationer) ændres over tid. Du lærer at føle dig ”hjemme” hos dig selv – det vil sige – acceptere dine egne følelser, tanker, særheder og behov – og det påvirker naturligvis også den måde, du opfører dig på i forhold til andre mennesker.

Hvis du kan genkende dig selv i nogen af nedenstående eksempler, kan du med stor sandsynlighed have udbytte af et individuelt terapiforløb:

 • Du har oplevet chok og/eller traumatiske begivenheder

 • Du savner glæde i livet

 • Du har svært ved at sætte grænser og sige fra over for andre mennesker

 • Du ønsker at få styrket dit selvværd

 • Du føler dig stresset, udbrændt eller har præstationsangst

 • Du oplever indre tomhed eller angst i kontakten med andre mennesker

 • Du ønsker at udforske dig selv og finde nye sider frem

 • Du har brug for støtte i forbindelse med tab, krise og/eller sorg

 • Du har hyppige konflikter med dine børn eller nærmeste familie

 • Du føler tomhed – meningsløshed

 • Du har en oplevelse af, at problemerne kører i ring

 • Du mangler en at tale med i fortrolighed – en med tavshedspligt.

 

Jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe en tryg ramme omkring dig som person, når du skal finde din vej. Jeg søger hele tiden at finde den rette balance mellem støtte og udfordring med respekt for dine grænser og dit tempo.

Holding Leaf

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

Kontakt mig for en uforpligtende snak

bottom of page